logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนฯ ปี 2564 (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา)

อัลบั้มภาพ

1 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลดระยะเวลากระบวนงานบริการ
  15 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • แก้ไขประกาศการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ...
  14 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ "เปิดการประมูลขายที่ราชพัสดุ" ที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของ...
  10 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง