logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดยะลา

29 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา พ.ศ. 2566
  13 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่...
  5 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านที่ราชพัสดุ
  20 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง