logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายสาธิต บุญแล ธนารักษ์พื้นที่ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

               เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสาธิต บุญแล ธนารักษ์พื้นที่ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าพื้นเมือง ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิวยะลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

อัลบั้มภาพ

14 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
  12 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • ขอเชิญร่วมโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4/2563
  ขอเชิญร่วมโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4/2563
  2 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • ขอเชิญร่วม ชิม ช้อป ชม ตลาดชุมชน ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ร...
  14 กุมภาพันธ์ 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง