logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ส่งมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย ร่วมต้านภัย โควิด-19 ให้แก่ โรงพยาบาลยะลา

            นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ มอบความห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลยะลา โดยมอบหมายให้ธนารักษ์พื้นที่ยะลาเป็นผู้แทนในการส่งมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลยะลา โดยนายวัชระ รุ่งสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลยะลา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

อัลบั้มภาพ

21 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ 88 ปี และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำ...
  25 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 99 ครั้ง
 • โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4/2564
  19 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3/2564
  2 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง