logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุลงพื้นที่เก็บค่าเช่าที่ดิน 2566 พร้อมกับประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน TRD Smart Pay และตรวจสอบการเช่าที่ราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเช่า ณ ต.กาบัง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุได้ลงพื้นที่เก็บค่าเช่าที่ดิน ประจำปี 2566 แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยล. 431 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา พร้อมกับประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน TRD Smart Pay เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ราชพัสดุได้อย่างรวดเร็ว ด้วยรูปแบบการใช้งานที่ครอบคลุมบริการต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูล การเช่าที่ราชพัสดุ อัตราค่าเช่า สัญญาเช่า แปลงที่ราชพัสดุที่เช่า การตรวจสอบรายการที่ต้องชำระเงิน ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หลักประกันการเช่า และเงินอื่น ๆ และตรวจสอบสภาพการเช่าและการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุให้เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตหรือการเช่าตามสัญญา และดำเนินการแก้ไขปัญหาการเช่าที่ราชพัสดุที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ราชพัสดุ เป็นไปตามนโยบายของกรมธนารักษ์ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการเช่าที่ราชพัสดุของผู้เช่าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเช่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุและการจัดเก็บรายได้

อัลบั้มภาพ

10 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุลงพื้นที่ตรวจสอบการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อา...
  23 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุลงพื้นที่เก็บค่าเช่าที่ดิน 2566 และตรวจสอบการเช่...
  31 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลาได้ต้อนรับ นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกร...
  12 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง