logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ 7

               การประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ 7 (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ (KM) ในการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ รวมทั้งรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2563 ณ ดี บูดี รีสอร์ท ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

อัลบั้มภาพ

11 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6/2563
  26 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 78 ครั้ง
 • โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5/2563
  20 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
  18 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง