logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุลงพื้นที่เก็บค่าเช่าที่ดิน 2566 และตรวจสอบการเช่าที่ราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเช่า ณ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวปาณิศา หลงหา เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา ได้ลงพื้นที่เก็บค่าเช่าที่ดินประจำปี 2566 แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยล. 426 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และตรวจสอบสภาพการเช่าและการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุให้เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตหรือการเช่าตามสัญญา และให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการเช่าที่ราชพัสดุที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ราชพัสดุ เป็นไปตามนโยบายของกรมธนารักษ์ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการเช่าที่ราชพัสดุของผู้เช่าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเช่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ และการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น

อัลบั้มภาพ

31 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุลงพื้นที่ตรวจสอบการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อา...
  23 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลาได้ต้อนรับ นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกร...
  12 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง
 • เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุลงพื้นที่เก็บค่าเช่าที่ดิน 2566 พร้อมกับประชาสัม...
  10 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง