logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2563

               วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. นายสาธิต บุญแล ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ยะลา ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยะลา ดำเนินการแจกจ่ายอาหาร และน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุและประชาชนที่เดือดร้อนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ ณ ชุมชนธนวิถีพัฒนา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

18 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชน "ธนารักษ์ สานพลัง ปันสุข เพื่อชุมชน" ประจำปีงบประมาณ ...
  14 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโ...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโ...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง