logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา) มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยนำ้ท่วมในพื้นที่อำเภอรามัน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา) มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผูประสบภัยนำ้ท่วมในพื้นที่อำเภอรามัน ณ ต.อาซ่อง ม.1 บ้านกือแม็ง และ ม.2 บ้านแยะ

อัลบั้มภาพ

23 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุลงพื้นที่ตรวจสอบการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อา...
  23 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุลงพื้นที่เก็บค่าเช่าที่ดิน 2566 และตรวจสอบการเช่...
  31 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลาได้ต้อนรับ นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกร...
  12 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง