logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4/2564

               เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลาได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4/2564 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยล.47 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน สินค้า OTOP และสินค้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยะลา (กทบ.) โดยได้นำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

19 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ 88 ปี และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำ...
  25 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 99 ครั้ง
 • ส่งมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย ร่วมต้านภัย โควิด-19 ให้แก่ โรงพยาบาลยะลา
  21 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง
 • โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3/2564
  2 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง